पहिली योजना

ही ई-कॉमर्स वेबसाइट नसुन अ‍ॅड्वर्टाइझ वेबसाईट आहे. वेबसाइट अ‍ॅड्वर्टाइझ व्हावी म्हणुन पुर्णपणे डिस्काऊंट ऑफर मधे दिली जात आहे.

जो कस्ट्मर कंपनीशी चार महीन्यापर्यंत जोड्ला राहील्यास कंपनीची पुढिल योजनेचा लाभ घेता येईल.

१००% टि-शर्ट + पोस्ट्पेड सिमकार्ड मोफत

दुसरी योजना

दुसरी योजना कंपनीचे नाशिक मध्ये एकुण ३०० पेक्षा आधिक दुकान सुरु करणार आहे.

चार महीने जोड्लेल्या ग्राहकांसाठी कंपनी कडुन एक तारीख दिली जाईल. त्या तारखेस ३००० पेक्षा जास्तखरेदी केल्यास रु.५०००० ची खरेदी फ्री प्रत्येक महिन्यात रु.२००० प्रमाणे.

हि योजना जास्तीत जास्त कालावधी पर्यंत "चालविण्यासाठी" व आपली रक्कम वाढविण्यासाठी आम्ही केलेल्या जाहिरातीचा  जास्तीत जास्त उपयोग करावा ज्याने करून आपली योजना जास्त कलावधीपर्यंत चालेल.

  व त्यासाठी फ्री सल्ले दिले जातील.